mandag, september 12, 2016

Helligånden - lyset som lyser i vårt indre

"Hellige Ånd, Du gir lys i vårt indre, Du skinner i lykkelige dager så vel som i tider med prøvelser.

Når lyset ser ut til å bli borte, blir Du værende hos oss. Ditt nærvær former vårt indre. Det gjør det mulig for oss å gå videre bra begynnelse til begynnelse."

Bror Roger i boken: "I alle ting en stille glede". Utgitt av Verbum forlag i samarbeide med Norges Kristne Råd.

Ingen kommentarer: