tirsdag, september 13, 2016

Et profetisk ord til den som er redd

"Jeg føler at dette ordet er for mer enn en person i dag:

Når du befinner deg i en skremmende situasjon, så vil Jeg beskytte deg:

'Herrens del er hans eget folk, Jakob er hans arvelodd. Herren fant ham i ørkenlandet, i den øde og hylende ørkenen. Han vernet ham, tok hånd om ham og voktet ham som sin øyenstein.'
(5.Mos 32,9-10)

Jeg vil beskytte deg. For Meg er du helt spesiell. Jeg omfavner deg med Min aldri sviktende kjærlighet. Når du er i fare eller behovstrengende vil Jeg ikle deg kraft og bre om deg med et varmt ullteppe som består av Mitt trøstende nærvær. Jeg vil sende Mine tjenende krigsengler, som vil vokte deg og omringe deg. Jeg vil sende Min Hellige Ånd til å trøste deg. 

Du er Min fryd, Min øyenstein. Rekk ut din hånd mot Meg nå, for Jeg er her, ventende, for å holde deg tett inntil Meg."

- Steve Porter. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: