onsdag, september 07, 2016

Tre bønner av bror Roger

"Jesus, våre hjertes glede, når opplevelsen av ikke å leve opp til dine forventninger veller fram i oss, har du ikke da allerede gitt oss et svar? Du innbyr oss til å elske, slik som du har elsket oss."

"Hellige Ånd, du lys i vårt indre, du skinner i lykkelige dager så vel som i tider med prøvelser. Når lyset ser ut til å bli borte, blir du værende hos oss. Ditt nærvær former vårt indre. Det gjør det mulig for oss å gå videre fra begynnelse til begynnelse."

"All nådes Gud, når vi har vanskelig for å gi deg vår tillit, hvorfor skulle vi uroe oss. Det å være i din nærhet i fredfull stillhet er allerede bønn. Du forstår alt i oss. Selv våre sukk blir til en stille ydmyk bønn."

Bror Roger av Taize (bildet) i boken: I alle ting en stille glede. Verbum forlag i samarbeide med Norges kristne råd.

Ingen kommentarer: