fredag, september 09, 2016

Jesus - vårt hjertes lys

"Jesus, vårt hjertes lys,
Du legger ned i oss en lengsel
tilgjengelig for vår menneskelige skrøpelighet
- lengselen etter Ditt nærvær.
Selv om vi ikke alltid forstår,
ønsker vi å leve ut fra evangeliets vakre håp og der finne kraften til å begynne på nytt."

Bror Roger av Taize i boken: I alle ting en stille glede. Verbum forlag i samarbeide med Norges Kristne Råd.

Ingen kommentarer: