fredag, september 09, 2016

Saktmodige hjerter

"Erkjenn ditt desperate behov for Gud og bli fylt med gudfryktig saktmodighet. Ydmyk dere for Herren og Han vil løfte dere høyt opp. 

Mennesker som er vennlige, ydmyke og snille vil ofte avslutte godt uansett hvor betydningsløse de måtte synes å være og hvordan utgangspunket var.

Saktmodighet er en Åndens frukt som har gått tapt i vår aggressive, selv-sentrerte kultur. Fordi folk assosierer dette med svakhet, vil flesteparten ikke beundre andre for å være saktmodige. Og selv om det for enkelte synes som om det er svakhet, er den åndelige realiteten den at vi snakker om stor styrke. 

Saktmodigheten er en egenskap hos Den Allmektige Gud og en frukt av Hans Ånd som vi sårt trenger. Saktmodighet betyr at mens du har mulighet til å ta igjen med dine fiender, har du din ånd under kontroll, og velger i stedet å elske, vandre ydmykt og med ærefrykt for Gud, og du legger din sak fram for Ham.   

Saktmodighet er i virkeligheten kraften av selvkontroll. Saktmodighet er å bli hengende på korset når du kunne ha tilkalt legioner av engler som kunne ødelagt oss alle. Sann saktmodighet er KRISTUS - SØNNEN. De saktmodige er blant de som er så begunstiget at de vil dele Jesu arv på jorden."

'Salige er de saktmodige; for de skal arve jorden.' (Matt 5,5. Revidert oversettelse av 1930)

- Steve Porter. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: