mandag, september 12, 2016

Baptister i Moldova innviet hjem for marginaliserte grupper i samfunnet

Det var stor glede blant baptistene i Moldova når ledelsen i landets baptistunion, sammen med pastorer fra hele landet samt gjester fra inn- og utland kunne legge ned grunnsteinen til det som skal bli et multifunksjonelt agronomisk senter.

En murvegg av provisorisk halm var satt opp for å synliggjøre det som skal bli et hjem for foreldreløse barn, eldre, enker og marginaliserte grupper i Moldova, et av Europas fattigste land.

Innvielsen (bildet) fant sted for bare noen dager siden. Den ble ledet av biskopen for Unionen av evangeliske kristne/baptistene, Ion Miron, som leste teksten fra Salme 121,1-2 i forbindelse med selve innvielseshandlingen: "Jeg løfter mine øyne opp til fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper."

Men innvielsen av dette nye senteret har en stor drøm gått i oppfyllelse for baptistene i Moldova. Baptistunionen i Moldova teller 482 medlemmer med 19.578 døpte medlemmer.

Ingen kommentarer: