onsdag, januar 22, 2020

42,2 millioner aborter i 2019

Iløpet av 2019 ble det utført 42,2 millioner aborter globalt. Det viser tall fra nettstedet Worldometers. Samtidig viser ny forskning at stadig flere kvinner enn før lider av dårlig psykisk helse etter abortinngrepet.

Dette nettstedet samler data og statistikk fra ulike kilder. I rapporten fra fjoråret konstaterer man at omtrent halvparten av graviditetene i USA ikke er planlagt, og at fire av ti av disse avbrytes med abort.

Det innebærer at det utføres 3000 aborter hver eneste dag i USA. I verden forøvrig utføres det omtrent 125.000 aborter hver eneste dag.

Fagtidsskriftet Medicina presenterer også den aller første langtidsstudien der også aborter etter uønsket graviditet finnes med som en egen kategori. Rapporten er laget av sosiologen Donald Sullins. Den slår fast at det å avslutte uønskede graviditeter innebærer en markant risiko for dårligere psykisk helse. Dette gjelder spesielt depresjon og selvmordstanker.

Ingen kommentarer: