lørdag, januar 04, 2020

Nå elsker jeg Gud

Det kristne klosterlivets opprinnelse forbindes med den hellige Antonios, en egypter som ble født i år 251 og ble en god del over hundre år. I mange år bodde Antonios ensom, eksponert for alt som var sammenfiltret, ødelagt og urent i ham selv, men også for Guds uendelige barmhjertighet. Frukten av hans lange askese uttrykte han konsist i sin alderdom med en formulering som kom rett fra hjertet:

"Jeg frykter ikke lenger Gud, jeg elsker ham."

- Erik Varden, abbed for Mount Saint Bernard Abbey og biskop elekt for Trondheim katolske stift i Pilgrim nr 4/2009, side 22. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: