torsdag, januar 30, 2020

"Som om det var en mektig ild inne i meg"

I går var det på dagen 80 år siden 'Nordens pinseapostel', Thomas Ball Barratt, ble hentet hjem til Gud.

Historien om Barretts åndsdåp er nok vel kjent for mine lesere, men kort fortalt skjedde det under hans besøk i Amerika i 1906. Han oppsøker blant andre den berømte forkynneren A. B Simpson i dennes hjem, og opplevde der en sterk berøring av Den Hellige Ånd. Kort tid senere ble han bedt om å tale på en samling for biskoper og evangelister i en metodistkirke. Etter talen var alterringen full av mennesker som søkte Gud for å få del i Den Hellige Ånds kraft.

Mens Barratt var i New York, nådde ryktene ham om det helt spesielle som fant sted i Azuza Street i Los Angeles. En mektig utøselse av Den Hellige Ånd fant sted. Dette fordjupet den lengselen Barratt selv bar på, om å bli døpt i Den Hellige Ånd. En intens søken begynte.

En natt mens Barratt var i bønn, falt Den Hellige Ånd over ham, og han begynte å tale og synge i tunger. Her beskriver han med egne ord sin opplevelse:

"I det ene øyeblikket var det som om det var en mektig ild inne i meg under bønnen, og i neste øyeblikk kom det vakre sanger og fremmede språk fra leppene mine."

T.B Barratt hadde begynt å drikke djupt av Ånden.

Jeg er et barn av både Jesusvekkelsen og Den karismatiske bevegelsen, så jeg var vært så heldig å få lytte til mye god undervisning om Den Hellige Ånds dåp, og har selv erfart denne Åndens dåp rundt alterringen i Gjøvik kirke, hvor jeg begynte å tale i andre tungemål. Det takker jeg virkelig Herren for.

I dag har mye av undervisningen om Åndens dåp forstummet. Kanskje det er derfor det er så mye åndsfattigdom blant oss?

Billedtekst: T.B Barratt sammen med sin kone Laura.

Ingen kommentarer: