torsdag, januar 02, 2020

Bønn med takk

"Bønn uten takksigelse, er som å forsøke å sende et brev uten frimerke."

- Bill Yount
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: