torsdag, januar 16, 2020

Dagsaktuell problemstilling

Jeg leser alle de harde ordene i kjølvannet av at Regjeringen henter hjem IS-kvinnen og hennes barn - også fra kristne, og lar meg utfordre av Jesu ord: "Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen." (Matt 5,43-45a)
Kommentarer utover dette er egentlig overflødige.

Ingen kommentarer: