mandag, januar 13, 2020

Ydmykhetens vei

Dersom vi virkelig ønsker å leve i Guds nærvær, må vi først vandre ydmykhetens og sannhetens vei.  Ydmykhet går forut for hellighet.

I vår lengsel etter å lære Gud å kjenne, må vi holde klart for oss at Den Allmektige står de stolte imot, men de ydmyke gir Han nåde.

Hellighet begynner ikke med bud og regler, men med vår villghet til å bli ydmyke. Renhet begynner med at vi ikke lenger vil lukke øynene for hva som rører seg i våre hjerter. Når vi virkelig får se oss selv, kan vi ikke annet enn å bli ydmyke, og det er bare i ydmykhetens jord sann hellighet kan vokse fram.

Ydmykhetens vei er den smale veien - den som fører til livet.

Ingen kommentarer: