onsdag, januar 08, 2020

Når julen er over

"Når englenes sang har stilnet; når stjernen på himmelhvelvingen er borte; når konger og prinser er kommet hjem; når gjeterne er tilbake til flokkene sine, da er det julens virkelige arbeid begynner: å finne de som har gått seg bort; å forbinde de sønderknuste; mette de sultne; sette fanger i frihet, gjenoppbygge nasjonene; skape fred blant folkene; skape hjertets musikk."

- Howard Thurman
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: