lørdag, januar 11, 2020

Den kristne sionismens røtter, del 2

En av Amerikas fremste vekkelsesevangelister og teologer, Jonathan Edwards (bildet), var opptatt av det profetiske ord og så med iver frem til at jødene skulle få vende tilbake til sitt hjemland. Kilden her er Stephan J.Stein, i introduksjonen til Jonathan Edwards samlede verker, volum 8, side 17-18.  Edwards var født i 1703 og døde i 1758, og spilte en avgjørende rolle i den vekkelsen som er blitt kalt 'First Great Awakening'. Hans grundige teologiske arbeid har fått et eget navn: New England Theology.

En mer ukjent skikkelse i dag kanskje, er Michael Solomon Alexander (1799-1845). Alexander var en rabbiner som hadde fått en grundig utdannelse i ortodoks jødedom og som skulle bli en messiansk troende. Når hans jødiske forsamling i Frankrike hørte at han trodde at Jesus var Messias, ble han straks fjernet fra sin stilling som rabbiner. Han ble senere utnevnt til biskop i Jerusalem, og ble vigslet til dette embedet 18.november 1841 i Christ Church i Gamlebyen i Jerusalem. Alexander ble dermed den første jødiske biskopen i Jerusalem på 1700 år som både preket og bad på hebraisk. Rett etter hans utnevnelse utpekte både De katolske- og ortodokse kirkene biskoper i Jerusalem.

Dette var spesielt: Alexander var en hebreer blant hebreere, med en streng rabbinsk bakgrunn son var opptatt av en gjenopprettelse av et jødisk hjemland og han var den første frukten av den messianske
jødiske gjenopprettelsen.

Michael Solomon Alexander fikk fire år med en fruktbringende tjeneste som biskop i Jerusalem. Hans lengsel var å se en jødisk menighet i Jerusalem fullt ut gjenopprettet. Med Den anglikanske kirkes godkjennelse og fulle støtte forrettet han gudstjenester på Sion-fjellet og gudstjenester på den jødiske sabbaten. Han forrettet ved en rekke vieler og preste- og diakonvigsler i sin tid som biskop i Jerusalem.

Uventet ble han syk og døde i forbindelse med en reise til Egypt. Han ble bare 48 år gammel.

I forbindelse med hans død mottok hans familie kondolansebrev fra 31 messianske troende i Jerusalem. Flere var det sannsynligvis ikke på dette tidspunktet.

Biskop Alexander trodde helt og fullt på det profetiske ord om Israels gjenopprettelse både som folk og land.

fortsettes

Ingen kommentarer: