onsdag, januar 22, 2020

Hva vi har behov for å be om

"Det er ikke noe behov for å be lange bønner, men rekk ut dine hender og si: 'Herre, som du vil og som du ønsker, led meg.' Hvis en konflikt raser i deg, si: 'Herre, hjelp!'

Han vet hva som er best for oss, og han arbeider med nåde for oss."

- Hl.Makarios den store.
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)               

Ingen kommentarer: