onsdag, januar 15, 2020

Den kristne sionismens røtter, del 5

Ezra Stiles (bildet), kongresjonalist, teolog, forfatter, den syvende presidenten for Yale College og grunnleggeren av Brown university, var en ivrig støttespiller for en gjenopprettelse av en jødisk stat i det land Gud hadde lovet sitt utvalgte folk. Stiles var født i 1727 og døde i 1795.

I 1808 ga presbyterianeren Asa McFarland stemme til de mange som mente at Det ottomanske riket snart ville falle og dets fall ville føre til gjenopprettelsen av et jødisk hjemland.

Vi merker oss også navnet Mordecai Manuel Noah (1785-1851), diplomat, journalist og den fremste jødiske legleder i New York tidlig på 1900-tallet. Noah ønsket å opprette et nasjonalt hjem på Grand Island i New York som en slags 'mellomstasjon' på vei til Det hellige land. Mange kristne ga uttrykk for sin støtte til dette prosjektet.

I 1878 holdes det en svært interessant konferanse: The Niagara Bible Conference. Denne ble holdt årlig fra 1876-1897, på ulike steder i USA. Konferansen i 1878 munnet ut i en egen erklæring: The Niagara Creed, som innholder 14 punkter. Mest interessant i denne sammenhengen er det punktet som omhandler gjenopprettelsen av staten Israel, her i min oversettelse:

"... Herren Jesus vil som person komme for å introdusere 1000-års riket, da Israel skal gjenopprettes i deres eget land, og hele jorden skal fylles med kunnskapen om Herren; og at denne personlige premillennistiske gjenkomsten er det salige håp beskrevet i Det nye testamente som vi konstant skulle se frem til..."

På denne konferansen deltok flesteparten av de mest kjente dispensjonalistene på slutten av 19. og begynnelsen av det 20. århundre: William Eugene Blackstone, Charles Erdman, James H. Brooks, Adoniram Judson Gordon, Amzi Dixon, C.I Scofield og kanskje overraskende for noen: James Hudson Taylor, grunnleggeren av China Inland Mission.

Vi skal se litt nærmere på denne grupperingen i neste artikkel.

fortsettes

Ingen kommentarer: