mandag, januar 06, 2020

Hvordan skal vi be for Midt-Østen nå?

Hvordan kan vi be for den krisen som har oppstått etter henrettelsen av den iranske generalen Soleimani, og den spente situasjonen mellom Iran og USA. Her er et perspektiv fra et av bønnehusene på Oljeberget i Jerusalem: Succat Hallel, ledet av Rick Ridings, i min oversettelse:

"Den iranske generalen Soleimani, som ble drept 3. januar i år, var uten tvil verdens farligste terrorist. Jeg tror dette som skjedde var veldig relatert til et s
yn jeg hadde 9.september i 2019: Jeg hørte Herrens stemme som gikk ut som et lyn for å treffe demoniske troner over Iran, Russland og Tyrkia. Dette synet ble ledsaget av bokstavelige (og sjeldne) lynglimt i det vi delte dette synet 14.oktober i fjor.

Her er hva jeg sa på en You Tube video: 'Jeg følte at dette viste at Gud kom til å gjøre noe som var hemmelig og skjult, lik de mørke skyene som omgir Ham. Lynet representerer noe som er veldig kraftig, og det ville skje svært hurtig. Det ville treffe en demonisk trone. Dette betyr at det ville stoppe visse ting Satan ønsket å gjøre gjennom den innflytelsen han har over jordiske ledere.'

Disse ordene er en treffende beskrivelse av drone-angrepet på general Soleimani.

Derfor vil vi oppmuntre hverandre til å fortsette å proklamere Salme 29, spesielt vers 7: 'Herrens røst sprer flammende ild' over demoniske troner i Iran, Russland og Tyrkia.

Be om at vanhellige allianser brytes.

I synet jeg har nevnt ovenfor ble særlig de demoniske tronene over hovedstedene i Iran, Russland og Tyrkia nevnt. Dette ble videre understreket når lederne for Iran, Russland og Tyrkia møtte hverandre en uke senere, nemlig den 16.september 2019. Når vi delte synet 14.oktober 2019 følte vi også at Herren ledet oss til å be synet også over Hezvollah og Libanon.

Jeg vil nå oppmuntre oss til å be at at vanhellige allianser mellom Iran, Russland, Tyrkia, Libanon og Irak bir brutt og splittet. Iran kan ikke ta en betydningsfull hevn over drapet på general Soleimani uten hjelp fra disse nasjonene. Og Iran kan ikke starte en stor-krig i Midt-Østen uten en slik vanhellig allianse.

Be om at frykt, forvirring og splittelse kommer over de demoniske kreftene i disse nasjonene.

Be Salme 91 over de som er et mål for hevnangrep fra Iran og dets krefter. Be spesielt for israelske og amerikanske mål som kan være utsatt for hevnangrep fra Iran og for kristne i Iran, Irak, Syria og Libanon.

Erklære Herren Deb Allmektiges trone over Midt-Østen , og spesielt over Iran, den nasjonen som har den største veksten av evangeliske troende i verden i dag.

Dette er øyeblikket da vi skal proklamere den urokkelige tronen til den urokkelige kong Jesus over nasjonene Iran, Irak, Libanon og Syria som blir så rystet.

Iiran er det eldgamle Persia. Selve nøkkelområdet for den persiske imperiets regjering lå i provinsen Elam. I hovedstaden Susan fantes palasset hvor dronning Ester sto frem i den hebraiske måneden Tevet (som er den måneden vi befinner oss i nå, min anmerkning).

Jeg tror dette er det riktige øyeblikket til å proklamere disse profetiske ordene over Elam: Jeremia 49,34-39.

Måtte Herren fortsette å åpenbare ved sin Hellige Ånd hvordan vi be i denne strategiske tiden."

Ingen kommentarer: