lørdag, januar 04, 2020

Om å lytte

Av og til, når Jesus hadde noe særdeles viktig å meddele, kunne Han si: 'Den som har ører å høre med, hør". I Åpenbaringesboken gjentas det samme. Vi må lytte til hva Ånden sier til menighetene. Vi trenger derfor skjerpet åndelig hørsel. Lydinntrykkeme er mange, og det er mange ulike stemmer, som krever vår oppmerksomhet. En av stemmene er fiendens. En annen tilhører Sønnen og Ånden.

Men vi trenger også å lytte til hverandre. Høre en annen stemme enn vår egen. Tie stille i blant, og gi den andre oppmerksomhet. Høre den andres historie. Det er slitsomt når du har noe du ville fortelle, og den andre bryter inn for å fortelle sin historie, som gjerne skal toppe det den andre har å si. Det er en uting. Måtte 2020 bli et år hvor vi lytter mer enn vi taler. Både til det Den Hellige Ånd har å si, men også til hva andre har å si. La oss dette året slippe andre til og lytte til deres historier.

Ingen kommentarer: