torsdag, januar 09, 2020

Francis Chan: Vi har erstattet nattverden med en mann og hans talerstol

"Vi har erstattet nattverden med en mann og hans talerstol."

De radikale ordene kommer fra Francis Chan (bildet), og han kom med dem i forbindelse med en 'Church Together' samling i California nylig hvoe han talte. Francis Chan snakket om den vektleggingen både "Skriften og den tidlige kirken la på nattverden." Chan argumenterte at de moderne amerikanske kirkene hadde erstattet nattverden med en preken som sentrum i våre moderne gudstjenester.

"I 1500 år var det aldri snakk om en fyr på en talerstol som sentrum i kirken. Det var Kristi kropp og blod, og selv lederne så på hverandre som deltagere."

Ifølge Churchleaders sa Chan at han hadde grunnet på ordene i Apg 2,42: "Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene." Chan sa at han kan relatere seg selv til apostlenes lære gjennom bibelstudier og det å hengi seg selv til bønn, men at han føler ikke at han i tilstrekkelig grad har hengitt seg selv til brødsbrytelsen og samfunnet.

Akkurat dette punktet ble illustrert ved at en pastor-kollega fra India kommenterte den amerikanske kirkes respons på gode talere og musikere.

"Dere kommer ikke med mindre det er en god taler." Pastoren fra India forklarte for Chan at de troende i India kom sammen for å feire nattverd. "Det høres faktisk helt bibelsk ut," var Chans respons.

Et annet punkt Chan fokuserte på i sin tale var den sentrale plassen nattverden hadde i den tidlige kirken. "I 1500 år så kirken på Kristi kropp og blod bokstavelig talt. Først for 500 år siden var det noen som populariserte dette og sa at nattverdselementene var symbolske. Og på samme tidpunkt, for 500 år siden, satte noen en prekestol i sentrum av kirkerommet, og vi fikk en mann og hans talerstol."

Ingen kommentarer: