tirsdag, januar 14, 2020

Francis MacNutt har gått hjem til Gud

Francis MacNutt (bildet) og hans bok 'Helbredelse av hele mennesket', som Ansgar forlag ga ut i 1982 fikk avgjørende betydning av mitt eget syn på helbredelse ved bønn - og er det fremdeles! Nå er han hjemme hos Herren. Francis MacNutt døde søndag 12.januar, 94 år gammel. Oppfølgeren, som ble oversatt til svensk, med tittelen: 'Helandets mysterium', ble enda viktigere for meg og ga meg frimodighet til å be for syke selv.

Francis MacNutt hadde planlagt å bli lege, ble katolsk ordensprest hos dominikanerne, og ble introdusert for den karismatiske fornyelsen i forbindelse med en retreat i Maryland i august 1964. Her ble han døpt i Den Hellige Ånd, og begynte å tale i tungger. Dåpen i Den Hellige Ånd forandret livet hans fullstendig. Han begynte å be for syke, og mange ble helbredet eller en stor bedring i deres helsesituasjon.

Francis McNutt begynte å reise verden over og over alt ble mennesker frelst, helbredet og fikk djupe erfaringer med Den Hellige Ånd. I 1980 valgte han å tre ut av Den romersk-katolske kirke og han giftet seg med Judith Sewell, som han hadde truffet på en reise i Jerusalem. Han valgte, sammen med sin kone, å tre inn i Den episkopale kirke. De to fikk to barn: Rachel og David.

I 1980 etablerte ekteparet Christian Healing Ministries i Clearwater, Florida. Syv år senere ble det flytttet til Jacksonville i samme deltat.

Ingen kommentarer: