lørdag, januar 11, 2020

Profetisk bønneinitiativ for Midt-Østen

I går begynte en 21 dager lang bønn- og fasteaksjon for å se oppfyllelsen av de profetiske ordene i Jesaja 19 gå i oppfyllelse:

"På den tiden skal det være en ryddet vei fra Egypt til Assyria.A
 Assyrerne skal komme til Egypt, og egypterne til Assyria. Og egypterne skal tjene Herren sammen med assyrerne. På denne tiden skal Israel være den tredje med Egypt og med Assyria, en velsignelse midt på jorden, fordi Herren, hærskarenes Gud, har velsignet det og sagt: Velsignet være mitt folk Egypt og mine henders verk Assyria og min arv Israel." (v.23-25)

Initiativtager er Rania Sayegh, den abønn- og fasteajrabiske bønnelederen som er leder for Bønnehuset i Nasaret, og som har vært taler på den nasjonale bønnekonferansen på Grimerud en rekke ganger.

Tiden for en slik 21 dager lang bønn- og fasteaksjon for den svært spente situasjonen i Midt-Østen kunne ikke ha vært mer aktuell enn i disse dager. Be Gud lede deg til hvordan du skal be denne gangen. Det er veldig mye å takke Herren for det som skjer i Egypt, blant syriske flyktninger og i Israel. Over alt vender folk seg til Jesus of finner Ham som Frelseren.

Bønn- og fasteaksjonen varer frem til 31.januar.

Ingen kommentarer: