mandag, januar 13, 2020

Den kristne sionismens røtter, del 3

Det har vært messianske jøder gjennom de siste 2000 år, men fra det 2. århundre og frem til slutten av det 19. århundre, har det vært få av dem. Joseph Rabinowitch (bildet), kjent som den messiansk-jødiske bevegelsens far og den jødiske kristenhetens Theodore Hertzel, ble født i nåværende Moldova, daværende Russland i 1837. Lik Hertzel, som lykkes i å sette sionismen på det internasjonale sakskartet, lykkes Rabinowitch å styrke den jødiske identiteten blant hebraiske Jesus-troende.

Joseph Rabinowitch kom til det daværende Palestina i 1882. Han så etter mulighetene etter å få grunnlagt en jødisk bosetning. Mens han var oppe på Oljeberget i Jerusalem åpenbarte Jesus seg for ham. Han gav ham et skriftsted:

"Så hvis Sønnen gjør dere fri, da blir dere virkelig fri." (Joh 8,36)

Fra det øyeblikket av var Rabinowitch overbevist om at Jesus var Messias som alene kunne frelse Israel. Rabinowitch fikk skaffet seg Det nye testamente og ble overveldet av å lese Evangeliet etter Johannes. Blant annet disse ordene:

"For uten Meg kan dere slett ikke gjøre noe." (Joh 15,5)

Ofte kunne man høre Rabinowitch si: Jeg fant Jesus på Oljeberget.

Rabinowitch vendte så tilbake til Kishniev i Moldova hvor han startet en messiansk-jødisk forsamling. Han hjalp også til med å publisere Det nye testamente på jiddish.

Rabinowitch var imot at jøder imigrerte til Amerika. Ideen om en jødisk stat i Palestina interesserte ham stort. I 1887 uttrykte han stor bekymring over at muslimene nektet jødene å be ved Vestmuren (Klagemuren), og den  trakasseringen jødene ble utsatt for av muslimene.

Året etter, i 1888, uttalte Rabinowitch at han hadde to emner han var helt oppslukt av: Herren Jesus og Israel: "Nøkkelen til Det Hellige Land ligger i hendene til vår bror Jesus av Nasaret. Jesus er en jøde som vil frelse Hans folk. Oover alt annet er Jesus Israels og jødenes bror."

Så la han til: "Først æreæt jeg Ham som et stort menneske med et stort medfølende hjerte, senere som en som brydde seg om sitt folk, og endelig som den som tok bort mine synder."

Rabinowitch døde i 1899 rett etter at Hertzel hadde innkalt til den første Sionist-kongressen i Basel hvor han proklamerte at en jødisk stat ville bli født innen femti år var gått.

fortsettes

Ingen kommentarer: