onsdag, januar 15, 2020

Djup visdom for å leve ekte liv

Jeg har lagt John Millers biografi: A Simple Life i sekken, som reiselektyre på vei til Nidaros i ettermiddag. Det er høyst passende. Dette er boken om Roland Walls (bildet) og The Community of the Transfiguration, en kommunitet som i mer enn 50 år levde et liv i bønn. Jeg skal ikke gå inn på mer av Roland Walls og denne kommunitetens liv akkurat nå, men gi dere del i noe av den visdom Walls ervervet seg gjennom år i bønn. Her i min oversettelse:

* Åndelig læring kommer ikke primært fra ting vi har lest men fra ting vi har levd.

* Teologisk læring handler om å lære for å leve - ikke erverve oss evner for å ha et yrke, men evner for livet selv.

* Genuin livsmestring kan ikke hentes fra bøker alene eller kun fra oss selv - det handler ikke bare om å innhente informasjon eller dele idealisme - men finner sted i et virkelig, levende fellesskap, i relasjon til andre.

Ingen kommentarer: