lørdag, januar 04, 2020

På sin høye hest - en bønn

Gud,
se i nåde til alle som
kan så mye
vet så mye
- om andre

som kjenner deres følelser
tanker
motiver

men ikke deres
kamper
sorger
frykt
begrensninger

som ikke ser sin egen
begrensning
tilkortkommenhet
manglende visdom
synd

som ser fariseeren i andre
men ikke i seg selv

som sitter
på sin høye hest

og ikke aner at de en dag
vil falle ned

- hvor skal de da vende seg?

når fallet blir stort
og smertefullt

til dem de har krenket?

Gud, er jeg blant dem?

Gud,
gjør meg
raus
tilgivende
lyttende

Fri meg fra
stoltheten.

Gjøvik, 4.januar 2020
Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: