torsdag, januar 30, 2020

Bibelen er Guds ord

"Jesus er Guds selvbiografi i menneskelig kjød. Bibelen er Guds selvbiografri i skreven form.

Av denne grunn: fra vår tros tidligste tider, har Jesus-etterfølgere kalt Skriften det skrevne Guds ord mens de har kalt Jesus det levende Guds ord."

- Frank Viola (bildet) i artikkelen "Why the Bible IS the Word of God" i bloggen: "Beyond Evangelical". Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c).

Ingen kommentarer: