fredag, januar 10, 2020

Tyrkiske myndigheter arresterte syrisk-ortodoks munk

Det kommer svært bekymringsfulle meldinger fra Tyrkia. I går arresterte tyrkiske myndigheter fader Aho Bilecen fra Turabdin, en velkjent munk tilknyttet Mor Yaboub d'Qarnao-klosteret tilhørende den syrisk-ortodokse kirke i det sørøstlige Tyrkia. Han ble arrestert sammen med to legmenn, Josef Yar og Musa Tastekin.

Det er Demand for Action som melder dette.

Årsaken til arrestasjonen er ikke kjent. Mens de to legmennene ble arrestert i sine landsbyer, ble fader Aho tvunget til å bli med politiet, etter et raid tyrkiske mynigheter foretok mot klosteret i går.

Arrestasjonen har etterlatt de gjenværende 3000 syrisk-ortodokse kristne i en tilstand av frykt og forvirring. Det er arrestasjoner som denne og tyrkiske myndigheters oppførsel mot kristne i Tur Abdin som har ført til at storparten av de kristne i området har flyktet, og nå begfinner seg i utlandet.

Det arbeides nå for å få satt fri de tre mennene. La oss huske dem i våre forbønner.

Billedtekst: Fader Aho. Foto: Demand for Action.

Ingen kommentarer: