søndag, januar 05, 2020

Det er døden som er død!

Etter at jeg i går leste at Graham Maule var død, kom jeg til å tenke på et vers fra en av salmene Graham skrev sammen med John Bell, og som  Sven Aasmundtveit har oversatt. Det griper meg så sterkt:

"Han sto opp, hans venner fryktet jordens mørke, dødens natt. Han sto opp da troen sviktet, da de trodde seg forlatt. Fylt av mismot var vi alle til han delte vin og brød. Kristus lever, vi skal leve, det er døden som er død!"

Jeg smaker på de ordene: 'det er døden som er død!' I Den ortodokse kirkes liturgier sier man: 'Med døden trampet han ned døden, og til dem i gravene ga han liv.' Dette gir meg håp og fyller meg med glede. Oppstandelsesglede.

"Døden er oppslukt, seieren vunnet." (1.Kor 15,54b)

Ingen kommentarer: