fredag, januar 03, 2020

Årsord 2020

Hvert år velger jeg et ord fra Bibelen som skal følge meg gjennom hele året, og skal være med i beslutninger og veivalg som må tas. Valget for 2020 falt på Joh 20,20:

"Disiplene ble glade da de så Herren."

Min bønn for 2020 er at året skal være preget av gleden vi får i møte med Den oppstandne. Han som overvant døden. Jeg vil leve i det forunderlige påskelyset.

Himmelen er full av glede. Der er det ingen sorg, ingen avskjeder. Det står følgende om Jesus i Hebreerbrevet:

"For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen..." (Hebr 12,2)

Hva var det Jesus så frem til? Gleden hjemme i Farshuset. Du husker sikkert fra lignelsen om den bortkomne sønnen: "Skynd dere! Finn fram de fineste klærne og ta dem på ham, gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Og hent gjøkalven og slakt den, så skal vi spise og holde fest ... og så begynte festen og gleden ... Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans ..." (Luk 15,22-25)

Så himmelen er fest, glede, spill og dans!

Er vi sammen med Jesus vil den himmelske gleden smitte over på oss. For glede smitter. Derfor ber jeg om at jeg må feste blikket på Jesus i 2020, og bli smittet av påskeglede - oppstandelesgleden.

Ingen kommentarer: