mandag, januar 20, 2020

Profetisk: Satt til side for en hensikt, del 2

Her følger andre del av det profetiske budskapet til Wendy Alec (bildet), her i min oversettelse:

Ja, det har vært stille ... så stille at det synes som at jeg har vært avvist og oppgitt. Men det er en løgn fra våre sjelers fiende. Det er ingen avviselse. Det har vært Faderens overveldende kjærlighet og ønske om å beskyye og gjemme oss fra dommen til de som opererer i en religiøs ånd. Din helbredelse er så viktig for Guds rike at Han har gjemt deg i kløften av Hans vinger. Det er din versjon av stallen. Og så skjult deg i ditt Egypt. Langt, langt unna fiendens plan om å utslette deg totalt for evig i din svakhet slik at du aldri vil reise deg igjen.

Men Faderen har et vitnebeskyttelsesprogram for deg inntil du er helbredet og sterk nok til å reise deg igjen med en ny iver og en ny kappe.

Og så har mange av oss følt det slik at vi har mistet vår identitet. Det var en del av vår helbredelsesprosess. Vi ble alene i stedet for å være et par. Vi mistet våre hjem, vår økonomiske trygghet, jobben vår, tjenesten.

Og så tok Gud selv seg av oss.
Som Han tok seg av sin egen Sønn.
Den unge Messias som skulle fødes i et kongelig palass. Med plysj rundt seg. Beskyttelse fra Secret Service. Og en nasjon som skulle komme med gaver for å tilbe Messias. Men Hans sjels fiende hadde inngitt Herodes om å drepe Ham.

Dermed satte Faderen i gang sitt vitnebeskyttelsesprogram.

fortsettes

Ingen kommentarer: