onsdag, januar 01, 2020

JESUS - lyset

I kirkeårets gode rytme er 1.nyttårsdag gitt navnet 'Jesu navnedag'. Det kunne ikke vært mer passende. Jesus er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Han er hele universets sentrum.

I dag våknet jeg med disse ordene:

"I ham var liv, og livet var menneskenes lys."

Ordene er hentet fra prologen til Evangeliet etter Johannes. Ikke bare er de blenende vakre disse ordene, men de er sanne. Hans liv gir lys. Det er et forunderlig lys som kommer fra Jesus. Hos Ham er det intet mørke, bare lys. Og så fortsetter Johannes: "Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det."

Det kjenner jeg en slik glede og takknemlighet for. Mørket i verden i dag er så stort og gjennomtrengende, men dette mørket kan ikke fortrenge eller jage bort lyset, som er Jesus.

Han sier om seg selv: Jeg er verdens lys.

I den samme prologen heter det videre:

"Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden."

I sitt dikt, 'Pasjon', som Ronald Fangen, skrev mens han satt i nazistenes fengsel, bruker han disse ordene når han skal beskrive Skaperen: 'Den lysomspente Gud'. Det er en veldig treffende beskrivelse syntes jeg.

Når apostelen Paulus skal beskrive Gud, skriver han:

"han, den salige og eneste hersker, kongenes konge og herrenes herre, den eneste som er udødelig, som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett, og ingen kan se. Ham tilhører ære og evig makt. Amen."

Gud - som BOR I ET LYS!

Det takker jeg for i dag. Vi har sett dette lyset, det bor i Sønnen.

Ingen kommentarer: