tirsdag, januar 21, 2020

Den kristne sionismens røtter, del 7

Harcourt Samuel (1903-1993) er et viktig navn i den kristensionistiske bevegelsen. I flere tiår hadde han ansvar for Den hebraisk-kristne alliansen. Forretningmannen Samuel var også borgermester i Ramgate i Storbritannia (bildet) i tre perioder, og i 46 år pastor for flere kristne menigheter.

I 1925 holdt holdt den britisk hebraiske alliansen og dens avdeling i USA en internasjonal konferanse for hebraiske kristne i Storbritannia, og det ble starten på Den internasjonale hebraisk-kristne alliansen.

I stiftelsesdokumentet heter det, her i min oversettelse:

"Vi - hebraisk kristne fra ulike deler av verden, som står for den evangeliske tro, som nå møtt hverandre til en konferanse, stadfester på nytt vår levende tro på Jesus Kristus som vår Messias og på vår enhet i Ham; og erklærer herved at vi danner Den internasjonale hebraisk-kristne allianse."

Harcourt Samuel ble valgt til sekretær for den nye organisasjonen, og ga hele sin tid til dette arbeidet. I løpet av to år hadde nasjonale avdelinger i 12 land sluttet seg til den internasjonale alliansen. Harecourt Samuel tjente også som pastor for Ramgate Baptist Church og redaktør for et månedlig tidsskrift kalt: The Hebrew Christian.

I kraft av sin stilling som sekretær for den internasjonale alliansen reiste han ofte til Israel, og besøkte også en rekke andre land. Om sitt arbeid har han sagt, her i min oversettelse:

"Det har vært et stort privilegium å få arbeide i sentrum av alliansens arbeid gjennom slike historiske hendelser som nazistenes Holocaust og etableringen av staten Israel. I begge disse hendelser, har alliansen vært i stand til å hjelpe hebraiske kristne..."

fortsettes

Ingen kommentarer: