fredag, juli 18, 2014

40 sitater fra urkirken om vold, patriotisme og kjærlighet til sin neste, del 2

Her fortsetter serien med urkirkens egne stemmer om deres syn på vold, patriotisme og nestekjærlighet:

Klemens av Aleksandria (150-214 e.Kr):

"De fattige kristne er en arme uten våpen, uten krig, uten blodsutgytelse, uten sinne, uten skam."

"Fremfor alt: en kristen har ikke lov til å rette opp igjen syndefulle feil som er gjort, ved bruk av vold."


Tatian av Assyria (død ca 185 e.Kr):

"Jeg ønsker ikke å bli en hersker. Jeg streber ikke etter velstand. Jeg nekter å arbeide i en stilling som står under militær kommando."

Tertullian (160-220 e.Kr):

"En kristen skader ingen, selv ikke hans fiende."

"Bare uten sverdet, kan en kristen krige; Herren har avskaffet sverdet."

"I det Kristus avvæpnet Peter, avvæpnet Han enhver soldat."

Origenes (185-254 e.Kr):

"Du kan ikke kreve militærtjeneste av kristne noe mer enn du kan av prester. Vi trenger ikke dra ut som soldater med keiseren selv om han krever dette."

Theofilos av Anitokia (død ca 185 e.Kr):

"Si til de som hater og forbanner dere: Dere er våre brødre." 

(fortsettes)

Ingen kommentarer: