mandag, juli 07, 2014

Etniske menigheter i USA satser på disippeltrening


Initiativet kommer fra Mennonite Mission Network og spansktalende mennoniteforsamlinger i Virginia. De kaller det 'relasjonelt disippelskap' og består av tre personer:

En person som er aktivt involvert i menighetens liv, en som er fast besøkende og en som er helt ny. Disse kommer så sammen for å samtale om ukens utvalgte bibelsteder, troen i deres hverdagsliv og annet som opptar dem.

Gjennom disse gruppene vokser deltagerne i troen, og målet er at hver og en som deltar skal ligne mer og mer på Jesus!

Seks menigheter - tre i Miami, to i New York og en i Harrisonburg har implementert opplegget, og utfordrer andre til å gjøre det samme.

Dette har jeg stor tro på! Jesus kalte oss til å gjøre disipler. Det er noe med gudstjeneste- og møteformen vår som gjør oss passive. Det er få - om noen - muligheter til å delta aktivt, stille spørsmål, dele ting. Jo, vi har smågrupper til dette, men disse kan også bli upersonlige og mer sosiale møtesteder - som vi også trenger. Disse 'triplettene' er aktiv disippelgjøring.

Ingen kommentarer: