mandag, juli 21, 2014

Vekkelse blant urbefolkningen i USA

Gud gjør et storverk blant urbefolkningen i USA. Det vitner dåpsbildet om!

Warrior Leadership Summit, en årlig ungdomskonferanse i USA, bringer nå vekkelse til den amerikanske urbefolkningen.

Ron Hutchcraft i Ron Huctchcraft Ministries bruker Matt 4,16 for å beskrive det som skjer nå: 'Det folket som satt i mørket, har sett et stort lys, og over dem som satt i dødens land og skygge, har lyset gått opp'. 

Det var nettopp det som skjedde på Warrior Leadership Summit. Dette er en konferanse designet for å disippelgjøre og oppmuntre ungdom tilhørende urbefolkningsgrupper, i alderen 15-35 år. Hver sommer kommer hundrevis av ungdommer fra ulike indianerstammer fra hele USA og Canada sammen for å tilbe Jesus, få undervisning, ha det moro, få nye kontakter.

Under temaet: 'Ut av skyggene' tar de som underviser for seg tema som: selvmord, avhengighet, seksuelt misbruk, brutte familier, sinne, fraværende fedre, med mer.

- Dette er de mest sønderbrutte av alle tverr-kulturelle unge menneskene jeg har møtt i min levetid, sier Ron Hutchcraft i et intervju med Mission Network News.

Talerne på konferansen talte frimodig om det håp som finnes i Kristus.

- Omlag en av hver tredje deltager på denne konferansen gav sitt liv til Kristus, forteller Ron Hutchcraft og legger til: I vår hadde vi dobbelt så mange som lot seg døpe på bekjennelsen av sin tro i innsjøen like ved konferansestedet.

Ingen kommentarer: