tirsdag, juli 08, 2014

Åndelig sommerlesning, del 8

Prolemais er en by i Fønikia. I nærheten finnes en by som heter Parasema der det bodde en fremstående abba.

Han hadde en disippel med navnet Johannes som også betydningsfull og utmerket seg for sin lydighet.

En dag sendte den gamle ham for å utrette et ærende og ga ham noe brød som han skulle leve av på reisen. Disippelen utrettet ærendet og kom tilbake med brødene uten at han hadde rørt dem. Når abbaen så brødene utbrøt han:

'Hvorfor har du ikke spist av brødene jeg gav deg, mitt barn?'

Disippelen falt på kne og sa til abbaen:

'Tilgi meg, fader, men du sendte meg i vei uten å velsigne meg og du sa heller ikke at jeg kunne spise brødene, så derfor har jeg ikke spist dem'.

Forundret over disippelens omdømme gav den gamle ham sin velsignelse.

Etter abbaens død fikk broderen et syn fra Gud, etter å ha avsluttet en 40 dagers faste. I synet fikk han høre følgende:

'Hvem du enn legger hendene på skal bli helbredet'.

Når morgenen grydde kom en mann med sin hustru som hadde brystkreft. Mannen ba broderen om å helbrede hans kone. Broderen svarte:

'Jeg er en syndig mann som ikke er verdig til å gjøre noe slikt'.

Kvinnens ektefelle fortsatte å be ham om å oppfylle hans ønske og forbarme seg over hans hustru. Da la broderen sin hånd på den syke kvinnen og gjorde korstegnet og hun ble øyeblikkelig helbredet. Etter den dagen gjorde Gud mange tegn gjennom ham.

Ingen kommentarer: