mandag, juli 07, 2014

Åndelig sommerlesning, del 7

Når vi var i Antiokia hørte hørte vi en av prestene i kirken at patriark Athanasios hadde fortalt følgende:

En munk ved Abba Severianos' kloster ble sendt for å gjøre tjeneste i Eleutheropolisområdet. Han flyttet inn hos en bonde som elsket Kristus. Denne bonden hadde en datter som var hans eneste barn. Mor var død. Når munken hadde vært noen dager i i bondens hus gav djevelen, som alltid ligger i strid med menneskene, urene tanker hos broderen. Denne fikk sitt begjær etter jenta tent og søkte etter tilfeller hvor han kunne komme nær henne. Og djevelen som kjempet mot ham var beredt til å legge det slik til rette.

Jentas far bega seg i vei til Askalon i forbindelse med et viktig anliggende der. Da broderen visste at ingen andre enn jenta og han var i huset nærmet han seg henne for å tvinge seg på henne. Når jenta merket hvor tent han var og at han brant av begjær etter henne sa hun til han:

'Vær ikke så opprørt og gjør ingen ting skammelig mot meg. Far kommer ikke tilbake verken i dag eller i morgen. Men hør først hva jeg vil si til deg, og så vet Herren at jeg skal gjøre det som du ønsker'.

Hun begynte så å resonnere med ham og sa:

'Du bror, hvor lenge har du vært i klosteret?

Han svarte: '17 år'.

Hun sa: 'Har du kommet nær noen kvinne?'

Han svarte at det hadde han ikke. Jenta sa da til broderen:

'Og nå vil du ødelegge alt ditt arbeide for en eneste times nytelse? Hvor mange ganger har du ikke felt tårer for å kunne fremstille din kropp ren og uflekket for Kristus? Og nå er du beredt til å sette alt over styr for en kortvarig nytelse? Og om jeg gjør som du vil og du faller i synd med meg, har du da alt som trengs for å ta ansvar for meg og sørge for meg?'

Broder erkjente at det hadde han ikke, og da sa jenta til ham:

'Det er virkelig ingen løgn at om du skjender meg blir du årsak til mye ondt'. Munken sa da: 'På hvilken måte?'

Jenta svarte: 'Du kommer til å ødelegge din sjel og du må svare for min sjel. For at du skal forstå dette, skal jeg overbevise deg med en ed. Om du skjender meg så sverger jeg ved ham som sa: 'Du skal ikke vitne falskt' at jeg kommer til å henge meg. Da blir du skyldig i mord, og du kommer til å bli dømt som en morder. I stedet for å forårsake så mye ondt bør du gå tilbake til ditt kloster. Du kommer til å ha fullt opp med å be for meg'.

Broderen ble seg selv igjen og fikk tilbake sin vanlige sinnstilstand. Han forlot bondegården og gikk til sitt kloster der han kastet seg fremover innfor sin abbed og ba om aldri mer å behøve og forlate klosteret for resten av sitt liv.

Han levde i tre måneder og så gikk han hjem til Gud.

Ingen kommentarer: