søndag, juli 06, 2014

Spredte Bibelglede - ble brent på bålet

I dag er det ganske nøyaktig 645 år siden Jan Hus, reformasjonens forløper, ble brent på bålet som kjetter. År 1400 ble han presteviet i Den romersk-katolske kirke. Blant presteskapet var et et stort forfall. Hus ba om en vekkelse blant prestene. Hus var en mann som var djupt rotfestet i Den Hellige Skrift. Det preget hans skarpe kritikk av den romersk-katolske kirkes korrupte lederskap på denne tiden. Og det preget også hans forkynnelse og åndelige veiledning.                                                                                        

Du kan lese mer om ham her: http://www.monastisk.blogspot.com

Ingen kommentarer: