onsdag, juli 16, 2014

Kinesisk pastor dømt til fengsel i 12 år

4.juli ble pastor Shaojie Zhang (bildet) dømt til 12 års fengsel. Han er dømt av kinesiske myndigheter for 'bedrageri' og for 'å ha samlet en gruppe mennesker i den hensikt å forstyrre offentlig orden'. For alle andre er det ingen tvil om at den egentlige 'forbrytelsen' er at Shaojie Zhang er kristen, og pastor for en menighet.

Hans datter, Huixin Zhang, sammen med sin mann og deres sønn, klarte å flykte til USA 14. juli.

En ny og sterk bølge av forfølgelse rammer kinesiske kristne for tiden. Myndighetene har revet en mengde kirkebygg, og flere husmenighetsledere er blitt arrestert.

La oss huske våre lidende trossøsken i Kina i våre forbønner.

Ingen kommentarer: