lørdag, juli 12, 2014

Åndelig sommerlesning, del 12

I vår tolvte lesning lar vi også Henri Nouwen (bildet) få ordet:

Ånden sier oss ikke bare at at Gud er 'Abba, Far', men også at vi tilhører Gud som Hans elskede barn. Ånden oppretter i oss den relasjonen som gir alle andre relasjoner sitt innhold.

Abba er et svært intimt ord. Den beste oversettelsen er 'pappa'. Ordet Abba uttrykker tillit, trygghet, tilhørighet, og først av alt: nærhet. I det finnes ikke de antydninger om autoritet, makt og kontroll som vi ofte leser i ordet 'far'. Tvert om, Abba assosieres med en generøs og fostrende kjærlighet.

Denne kjærlighet omfatter og går langt utover all den kjærlighet vi får av fedre, mødre, brødre, søstre, ektefeller, venner og elskere. Det er Åndens gave.

Ingen kommentarer: