onsdag, juli 23, 2014

Sønderknust for Guds ansikt: Palestinske kristne og messianske jøder i inderlig bønn om frelse og fred

Det du er i ferd med å lese skriver ikke media om. Dessverre. Det jeg er i ferd med å fortelle deg handler om noe unikt Gud gjør i Israel akkurat nå!


Tirsdag i forrige uke - den 15. juli - dro flere palestinske kristne ledere til Karmel-fjellet, til den messianske menigheten og bønnesenteret: Kehilat HaCarmel for å be sammen! Det skjer samtidig mens Israel bomber i Gaza og Hamas og andre skyter raketter inn i Israel. De som kom sammen på bønnesenteret, som ledes av David Davies, en av David Wilkersons nærmeste medarbeidere, representerte ulike kulturer og språk, og kanskje også forskjellig politisk agenda, men det som førte dem sammen var at begge gruppene tilhører Kristi kropp!

Og det å fokusere på Jesus - Messias - er utvilsomt dem beste måten å være sammen på!

'For Han er vår fred. Han som har gjort dem begge til ett, og som brøt ned skilleveggen som som sto imellom'. (Ef 2,14)

Dette ordet står skrevet på veggen i inngangspartiet til dette bønnesenteret, og er det første som møter deg når du kommer.

Bønnesamlingen startet med en felles syndsbekjennelse og omvendelse og et oppriktig bønnerop om en åndelig oppvåkning i landet. Mennesker gråt og ba om nåde og syndernes forlatelse. De ba om frelse for både palestinere og jøder, for israelske ledere og palestinske ledere. De ba om visdom og om fred.

Her - i disse sammenkomstene mellom jøder og hedninger, mellom palestina-arabere og jøder - ligger håpet for Israels framtid.

Ingen kommentarer: