fredag, juli 04, 2014

Åndelig sommerlesning, del 4

Det fantes en abba som levde i Abba Eustorgios' kloster, og ham ville vår hellige erkebiskop av Jerusalem gjøre til klosterets abbed. Men han ville ikke, og sa: 'Jeg vil heller være på fjellet Sinai og be'.

Erkebiskopen forsøkte først og få ham til å bli abbed, og så reise til fjellet, men abbaen vil ikke la seg overtale. Erkebiskopen gav ham da tillatelse til å gi seg i vei, men la til at han måtte ta på seg oppgaven som abbed når han kom tilbake.

Han tok farvel med erkebiskopen og begynte reisen til Sinai-fjellet sammen med sin disippel. De gikk over Jordan-elven, men allerede før de hadde nådd den første merkesteinen begynte abbeden å skjelve av feber. Når han ikke kunne vandre videre fant de en liten grotte og gikk inn der, slik at abbaen kunne hvile. Han ble i denne grotten i tre dager, og kunne knapt røre på seg, feberhet som han var.

Mens han sov så han en skikkelse som sa til ham: 'Si meg, abba, hvor vi du dra?' Han svarte: 'Til Sinai-fjellet'. Da sa skikkelsen til ham: 'Jeg ber deg, reis ikke dit'.

Men når han ikke klarte å overtale abbaen forsvant han. Feberen steg. Neste natt kom samme skikkelse med samme utseende tilbake og sa: 'Hvorfor vedblir du med å lide på denne måten, min abba? Hør på meg: Gå ikke dit!'

Abbaen spurte: 'Hvem er du?' Skikkelsen svarte: 'Døperen Johannes, og det er derfor jeg sier til deg: Gå ikke dit! Denne lille grotten er større en Sinai-fjellet. Mange ganger kom vår Herre Jesus Kristus hit og hilste på meg. Gi meg ditt ord på at du skal stanse her så skal jeg gi deg helsen tilbake'.

Abbaen sa seg enig i dette og gav et høytidelig løfte på at han skulle forbli i grotten. Han ble frisk på et øyeblikk og forble der resten av sitt liv.

Han gjorde grotten til en kirke og samlet et brødreskap der. Stedet heter Sapsas. Til venstre, i nærheten ligger Wadi Chorath. Det var dit som Elia ble sendt under tørken, det ligger nær Jordan.

Ingen kommentarer: