tirsdag, juli 29, 2014

Den kristne familien, del 2

Skal vi komme rett ut til slutt må vi begynne med begynnelsen! Med skaperordningen. Det er her familien og ekteskapet har sin opprinnelse.

'Så sa Gud: La Oss gjøre mennesker i Vårt bilde, etter Vår lignelse ...Så skapte Gud mennesker i sitt bilde. I Guds bilde skapte Han det. Til mann og kvinne skapte Han dem'. (1.Mos 1,26-27)

De to første menneskene ble skapt i den treenige Guds bilde - både mann og kvinne. Det er dette som gjør mennesket unikt i skaperverket. Og Han skaper mennesket som mann og kvinne. Deres utgangspunkt er det samme: begge er skapt i Guds bilde, begge ligner de på Gud, Han har etterlatt noe av seg selv i dem. Likevel er de forskjellige. For å kunne utfylle hverandre.

Det ser vi av teksten i 1.Mos 2,18:

'Og Herren Gud sa: Det er ikke godt for Adam å være alene. En hjelper som svarer til ham, vil Jeg gjøre for ham'.

Gud skaper altså kvinnen for å være en hjelper for mannen. Det må jo bety at Adam ikke er hel alene uten en kvinne ved hans side! Adams kraft til å gjøre alt Gud kalte ham til å gjøre var utilstrekkelig. Legg merke til ordlyden her: 'som svarer til ham'. Den det her er snakk om utfyller denne utilstrekkeligheten.

Denne medhjelper skapes av en del av mannen, forteller 1.Mosebok oss, fra hans ribben, og det understreker hvor uatskillelige mann og kvinne er. Mannen er ikke hel uten kvinnen, og kvinnen er så knyttet til mannen at hun er en del av ham. Det er derfor Gud fører disse to sammen og innstifter ekteskapet:

'Derfor skal en mann forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin kone, og de skal være et legeme'. (1.Mos 2,24). 

Ekteskapet innstiftes altså ikke som en fornuftig ordning en eller annen gang i menneskehetens historie, men har sin opprinnelse og sin begynnelse i skapelsen. Dette er viktig å understreke i en tid hvor det står en slik kamp om ekteskapets hellighet. Ekteskapet er ikke menneskets oppfinnelse, men hører med i Guds tanke - fra begynnelsen av.

Jesus selv henviser til denne skaperordningen når Han taler om ekteskapet:

'Har dere ikke lest at Han som gjorde dem i begynnelsen gjorde dem til mann og kvinne'. (Matt 19,4)

Man skal gjøre store akrobatiske øvelser teologisk for å skape illusjonen om at Gud sanksjonerer et 'ekteskap' mellom to av samme kjønn. Det er å gjøre vold mot Skriftens eget vitnesbyrd. Det Gud skaper i begynnelsen er en mann og en kvinne, og disse to er skapt på en slik måte at de er helt avhengige av hverandre, og nettopp derfor skaper Gud den pakten som ekteskapet er.

Den vil føre disse to sammen på en slik måte at de blir en kropp. Dette skjer i den seksuelle foreningen mellom èn mann og èn kvinne. Da blir de ett.

Apostelen Paulus taler om dette 1.Korinterbrev. Han skriver om de som bedriver hor, og advarer mot konsekvensen av det:

'Eller vet dere ikke at den som holder seg til en horkvinne, er ett legeme med henne? For de to, sier Han, skal være ett legeme'. (1.Kor 6,16)

Apostelen Paulus tar også frem skaperordningen når han skriver om underordningen mellom mann og kvinne:

'For mannen er ikke tatt av kvinnen, men kvinnen av mannen. Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld'. (1.Kor 11,8-9)

Hva er dette? Dette er Bibelens syn på mann og kvinne. Stemmer det med dagens syn? Neppe. Men det er likevel det Guds ord sier. Så kan vi velge om vi vil ha Bibelen som eneste autoritative kilde for liv og lære - eller ikke. Jeg velger å bøye meg for Guds ords autoritet. Og Gud sier i sitt eget ord at 'kvinnen ble skapt for mannens skyld'.

Hvilke konsekvenser får det? Det skal vi komme tilbake til.

(fortsettes)

1 kommentar:

Anonym sa...

Som en kristen kvinne gleder jeg meg til å lese resten av denne artikkelserien Bjørn Olav. Sikkert ikke populært men viktig. Guds Ord har aldri og vil aldri forandre seg.Når Gud kom til haven etter syndefallet ropte han på Adam. Dette ropet lyder også idag. Adam, hvor er du? Vi trenger menn som står frem og forkynner og står fast på hva Ordet sier. Gud velsigne dem som gjør det.