søndag, juli 20, 2014

40 sitater fra urkirken om vold, patriotisme og kjærlighet til sin neste, del 3

Vi fortsetter å lytte til stemmene fra urkirken om deres syn på vold, patriotisme og nestekjærlighet:

Tertullian (160-220 e.Kr):

'Folk spør: Først, kan troende verve seg til militæret? For det andre: kan menige, eller de som er av lavere rang, som verken deltar i hedenske ofringer eller utfører dødsstraff, bli medlem av menigheten? Svaret på begge spørsmålene er nei'.

2.Klemensbrev 13,3-4 (140-160 e.Kr):

'For når hedningene hører Guds ord av vår munn, beundrer de dem fordi de er vakre og mektige. Men når de deretter lærer våre gjerninger å kjenne, at de ikke holder mål med de ordene vi taler, sa slår de over til spott og sier at det er en slags myte og bedrag. For når de hører av oss at Gud sier: Det er ikke noe å takke dere for om dere elsker dem som elsker dere. Bare da fortjener dere takk om dere elsker fiendene og de som hater dere. Men når de ser at vi for det første ikke elsker dem som hater oss, og dernest ikke engang dem som elsker oss, da ler de av oss og Navnet blir spottet'.

Athenagoras (133– 190 e.Kr):

'Vi kristne kan ikke tåle at noen blir henrettet, selv ikke om det er rettferdig'.

Tertullian (160-220 e.Kr):

'Lær om den uforgjengelige kongen, og kjenn Hans helter som aldri vil være med på å slakte ned folket'.

Aristides av Athens (2 århundre):

'Kristne appellerer til de som som gjør galt mot dem, og gjør dem vennlig innstilt mot seg, de er ivrige etter å gjøre godt mot sine fiender; de er milde og forsonende'.

Speratus (martyr år 180 e.Kr)

'Jeg anerkjenner ikke noe imperium i denne nåværende tidsalder'.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: