mandag, juli 21, 2014

Åndelig sommerlesning, del 21

På dag 21 av vår åndelige sommerlesning leser vi en ny tekst av Watchman Nee. Han tar sitt utgangspunkt i Salme 73,25:

'Hvem har jeg ellers i himmelen? Og når jeg har deg, har jeg ikke lyst til noe på jorden'.

Vår helhjertede overgivelse til Herren stopper ofte opp på en eneste ting, og Gud venter på at vi skal gi slipp på den ene tingen. Han må ha den, for Han må ha vårt alt.

Noe en av de store, nasjonale lederne skrev i sin selvbiografi, gjorde et dypt inntrykk på meg: 'Jeg ønsker intet for meg selv, jeg ønsker at mitt land skal ha alt'. Hvis en mann kan være villig til å yte sitt alt for fedrelandet, og ikke beholde noe for seg selv, skulle ikke vi da kunne si til vår Gud: 'Herre, jeg ønsker intet for meg selv, jeg vil at Du skal få alt. Jeg vil bli det du ønsker jeg skal bli, jeg ønsker ikke del i noe som ikke er i Din vilje?'

Han kan ikke få sin rette plass som Herre før vi finner vår plass som tjenere. Han ber oss ikke om å ofre oss for Hans sak, Han ønsker at vi betingelsesløst underordner oss Hans vilje'.

Ingen kommentarer: