fredag, juli 11, 2014

Målrettet forbønn i krisen mellom Israel og palestina-araberne

Fra våre bedende venner i Israel, har jeg fått en del innspill til hvordan de ber i den særdeles spente situasjonen Israel og de palestinsk-arabiske områdene gjennomlever akkurat nå.

Det er store lidelser på begge sider, og gjennom vårt arbeid har vi gode kontakter blant bedende venner både i de messianske- og de arabiske menighetene.

Bedere i Jerusalem forteller at de synger: 'Vi bringer takksigelsesoffer inn i Herrens hus', og at de velger å prise Herren uavhengig av hva de føler og hvilke omstendigheter. De velsigner Gud for at Han er den samme i går, som i dag, ja til evig tid. De fremsier 4.Mos 23,19 når de ber:

'Gud er ikke et menneske, så Han skulle lyve, eller en menneskesønn, så at Han skulle angre. Har Han talt, uten å gjøre det? Eller har Han talt uten å sette det i verk?'

De gir også uttrykk for at de tror det Guds ord erklærer, at uansett hva som skjer så har Gud full kontroll:

'Herren har grunnfestet sin trone i himmelen, og Hans rike hersker overalt'. (Salme 103,19)

De siterer også Salme 115,1-3:

'Ikke oss, Herre, ikke oss, men gi Ditt navn ære, for Din miskunnhets skyld og for Din sannhets skyld. Hvorfor skulle hedningefolkene si: Hvor er nå deres Gud? Men vår Gud er i himmelen. Han gjør alt som behager Ham'.

Sammen med Esek 36,22-23:

'Si derfor til Israels hus: Så sier Herren Gud: Det er ikke for deres skyld Jeg gjør dette, Israels hus, men for Mitt hellige navns skyld, det som dere har vanhelliget blant folkeslagene der dere kom. Jeg skal hellige Mitt store navn, det som er blitt vanhelliget blant folkeslagene, det som dere har vanhelliget iblant dem. Folkeslagene skal kjenne at Jeg er Herren, deres Gud, sier Herren Gud, når jeg blir helliget midt iblant deres øyne'.

De ber også ut Salme 94,22:

'Men Herren har vært min borg, og min Gud har vært min tilfluktsklippe'.

Jeg regner med at bloggens lesere er rimelig godt oppdatert på det som skjer, både i Israel og på Gazastripen. Forbedere vi har kontakt med forteller at det er 'rød alarm' - altså ytterste alarmberedskap i Sderot, Ashkelon og Ashdod, men også i Beit Shemesh, Jerusalem, Haifa, Cæsarea, Tel Aviv, Nes Tziona, og Rishon L'Tzion, og mange andre steder, inkludert også Hebron. Det er ubekreftede rykter om en rakett ble sendt ut mot Hebron, men at den falt ned i den arabiske landsbyen Daharia, i åsene i det sørlige Hebron, og drepte tre arabere.

Frykten er stor i Israel blant mange, og det er den også blant sivilbefolkningen på Gaza-stripen. Mange liv er gått tapt der. Etter det vi forstår mest kvinner og barn.

La oss be for alle som lider - på begge sider. La oss be om beskyttelse for våre trossøsken - enten de er messianske jøder eller arabiske kristne.

Ingen kommentarer: