søndag, juli 20, 2014

Åndelig sommerlesning, del 20

Vi fortsetter å lese Watchman Nee (bildet) sammen:

'Guds hensikt åpenbares i Rom 8,29: "For dem som Han kjente på forhånd, dem har Han også forutbestemt til å bli likedannet med Sin Sønns bilde, for at Han skulle være den Førstefødte blant mange brødre".

Gud har et inderlig ønske om å ha mange sønner, og Han ønsker at alle disse sønnene skal være lik Hans ene Sønn. Da vil ikke Hans Sønn være den Enbårne, men den Førstefødte blant mange brødre. Guds lengsel er å vinne seg en slik gruppe mennesker.

Dersom vi ser dette, kommer vi til å innse hvor dyrebart mennesket er, og vi kommer til å fryde oss hver gang ordet menneske blir nevnt. Å, hvor høyt Gud verdsetter mennesket! Han ble til og med selv et menneske! Guds plan er å vinne mennesket'.

(Watchman Nee: The Glorious Church. Living Stream Ministry)

Ingen kommentarer: