onsdag, juli 30, 2014

Den kristne familien, del 3

Hva er fundamentet for et gudfryktig hjem?

Det er et viktig spørsmål å stille, og svaret på det spørsmålet er avgjørende for hele den paktinngåelse som skjer når èn mann og èn kvinne gifter seg.

Fundamentet for et gudfryktig hjem er en tydelig omvendelse. En livsforvandlende erfaring av frelsen - av å bli født på ny. Et forsøk på å skape et gudfryktig hjem uten at de som skaper det virkelig er født på ny, hvilket elendig liv er ikke det! Da blir ekteskapet bare krav, lov og et ytre religiøst liv. Det er nok av mennesker som har levd i slike familier og som er blitt vaksinert for livet av bud og regler, som springer ut av gjenfødelsens under. Spørsmålet vi alle må stille oss - det viktigste av dem alle - er om vi virkelig er født på ny?

David Pawson, en internasjonalt anerkjent bibellærer, har skrevet en svært interessant bok: The Normal Christian Birth, hvor han hevder at mange kristne får problemer fordi de starter kristenlivet i feil ende. Den nye fødselen innebærer følgende:

At man omvender seg fra sine synder 
Omvendelsen innebærer at du snur deg i motsatt retning av hvor du har gått til nå, 180 grader, og vender ansiktet mot Gud. En sann omvendelse innebærer at man får et annet sinn: 'Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet ...' (Apg 3,19) En sann omvendelse innebærer at man holder Guds ord for å være sant, og bøyer seg for Guds ord, om man liker det eller ikke, om man forstår det eller ikke. Er man sant omvendt vil man leve slik Guds ord sier man skal leve, også hva ekteskapet angår.

Et gudfryktig hjem er et hjem som bygges på fjellgrunn!

'Derfor, hver den som hører disse Mine Ord og gjør etter dem, ham vil Jeg sammenligne med en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Og regnet øste ned og slo mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men hver den som som hører disse Mine Ord og ikke gjør etter dem, han er lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset. Og det falt, Og fallet var stort'. (Matt 7,24-27)

Ordet hus - oikos på gresk - betyr også hushold, familie.

Skal man bygge huset eller familien på noe som holder, så må det bygges på fjellgrunn. Det betyr at man ikke bare lese det som står og så finne ut om man vil lyde dette eller ikke. Man bygger ikke et gudfryktig hjem etter eget forgodtbefinnende. Man må gjøre - det vil si handle - på det Guds ord sier. Sette det man leser ut i praksis.

Første steg er å bøye seg for Guds eget ord. Andre steg er å gjøre hva Guds ord sier.

Dette er ganske grunnleggende, er det ikke? Men i praksis viser det seg at mange ektepar gjerne vil bygge et gudfryktig hjem, men de vegrer seg for å gjøre det Guds ord sier og forholde seg til at det er Guds ord som er sant. Dermed skapes en mengde frustrasjoner.

Har man begynt i feil ende og levd som ektepar i mange år og ikke startet rett, så må man ta konsekvensene av det, og komme til et punkt hvor man sine knær - gjerne bokstavelig - sammen og bekjenner sine synder og starter på nytt med bestemmelsen om at man vil bøye seg for hva Guds ord sier. Også det ubehagelige. Også det som man ikke synes passer seg. Det er ikke vår vilje vi bøyer oss for, eller konas eller mannens vilje, men Guds vilje. Ekteskapet er ikke en menneskelig oppfinnelse, men Guds.

La oss følge det apostoliske rådet i 2.Kor 13,5:

'Ransak dere selv om dere er i troen! Prøv dere selv! Kjenner dere ikke selv at Jesus Kristus er i dere? Det må da være at dere ikke består prøven'.

Vi får en gudfryktig familie bare hvis vi gjør det på Guds måte. Gud er veldig sta. Sier Han noe i sitt Ord så kan du være sikker på at det er slik. Advarer Han om noe i sitt Ord, og du ikke hører på det, så vil det ikke gå deg vel. Gud fører oss ofte til et punkt hvor vi blir trengt opp i et hjørne, og vi må velge. Hvis du vil ha et gudfryktig hjem må du bli enig - ikke med tidsånden - men med Gud og Hans ord. Gi Gud ditt hjerte.

Lisa Bevere sier - og jeg kommer til å gjenta det ofte i denne serien: 'Det er frihet i underkastelse, og trelldom i opprør'.

(fortsettes)'

Ingen kommentarer: