torsdag, juli 24, 2014

Kristent TV-selskap gir håp til millioner av mennesker

Mer enn 3000 kristne familier er nå hjemløse i Irak. De måtte forlate alt, og er ikke bare hjemløse på jorden. De har også mistet alle sine eiendeler.

Midt i denne fortvilelsen forsøker TV-selskapet SAT-7 å bringe disse kristne håp. I flyktningeleire er det mange som ser TV. SAT-7 sees av mer enn 15 millioner mennesker i denne regionen. 98 prosent av dem er ikke kristne. Det gir enorme muligheter.

Og vitnesbyrdene TV-kanalen mottar er mange. Om mennesker som finner Jesus som sin Frelser og Herre, om menigheter som etableres, og helbredelser.

Og kristne får hjelp gjennom solid bibelundervisning til å holde fast ved sin tro. La oss huske dette viktige arbeidet i våre forbønner. TV-selskapet SAT-7 når mennesker som det ville ha vært umulig å nå på annen måte.

Ingen kommentarer: