fredag, juli 18, 2014

Åndelig sommerlesning, del 18

På den 18 dagen av vår åndelige sommerlesning leser vi en tekst sammen skrevet av Jean Vanier (bildet), som jeg har oversatt:

'Vi er alle både kropp og sjel. Hver av oss har vår egen fysiske sminke, psykologiske historie eller åndelige reise - enten vi er mann eller kvinne. Vi er èn person.

Likevel - vi risikerer å bli fragmenterte inne i oss selv og tillater splittelser å bli rotfestet i oss.

Det er ikke bare fortidens smerte i det liv vi har levd som forhindrer oss i å leve fullt og helt og begrenser vår sorg, men det handler også om at vi nekter å se og akseptere virkeligheten, å leve i sannheten om hvem vi er og ta ansvar for egne liv'.

(Jean Vanier: Seeing Beyond Depression, s. 79)

Ingen kommentarer: