torsdag, juli 31, 2014

95 år gamle Billy Graham ber fremdeles for de fortapte

Det gjør et sterkt inntrykk å lese hvordan Franklin Graham beskriver hvordan hans far, Billy Graham (bildet), har det for tiden.

Franklin Graham fortelle at den 95 år gamle legenden ber fremdeles for de fortapte!

'Min far kan ikke gå lange turer eller knele i skogen. Synet hans er sløret og samtalene er korte. Men jeg kan fortelle deg at han bøyer sine knær i ånden i det han ber til Herren for de fortapte sjelene og ser fram mot det evige fellesskapet med sin Frelser i himmelen en dag', skriver Franklin Graham i en artikkel publisert denne uken.

Han forteller også at denne sommerens varme har gjort Billy Graham godt, og at han er helt vital, selv om kroppen er svak.

I artikkelen kommer også Franklin Graham inn på den helt avgjørende opplevelsen hans far hadde for 65 år siden.

Da sto den da 30 år gamle evangelisten foran et veikryss i livet og tjenesten. Hvordan skulle han forholde seg til Guds ord? Han kjempet med spørsmålet om han virkelig kunne tro alt som Bibelen lærer.

Det hører med til historien at Billy Graham gikk seg en tur ute i skogen, bøyde seg ved en stubbe og tok sitt livs viktigste bestemmelse - ved siden av den dagen han bestemte seg for å bli en kristen: at han skulle holde Guds ord for å være sant, og bøye seg for at Guds ord er autoritativt, guddommelig inspirert, evig og uforanderlig.

Det er ingen tvil om at det er dette som har vært styrken i Billy Grahams tjeneste som evangelist, at han har gitt Gud rett gjennom sitt ord.

Du kan lese artikkelen her:

http://billygraham.org/story/franklin-graham-my-father-still-prays-for-the-lost/

Ingen kommentarer: